شرایط فروش وب سایت آماده دارای درآمد

تاین اجازه می دهد وب سایت خود را به شکل آگهی جهت فروش سایت آماده ثبت کنید و شما میتوانید با فروش وب سایت از طریق تاین اطمینان حاصل کنید .

اگر وب سایت شما دارای درآمد باشد می توانید قیمت را با توجه به درآمد سایت مشخص کنید ولی اگر درآمدی نداشته باشد باید قیمت واقعی ثبت کنید .

وب سایت آماده با درآمد

اگر وب سایت شما دارای درآمد ماهانه 500هزار تومان باشد و یک سایت فروشگاهی باشد ( اسکریپت رایگان ) قیمت برای سایت شما از پایه حدود 3م تومان باید شروع شود .

اگر موضوع سایت شما طوری باشد که امکان فیلترشدن آن وجود داشته باشد ( فروش سایت دانلود فیلم ) شما باید 50% از قیمت کمتر کنید .

فروش سایت آماده خوب

برای فروش وب سایت با درآمد 500هزار تومان و موضوع خوب و بدون ریسک می توانید قیمت را بر اساس 12ماه درآمد آن سایت حساب کنید که می شود 6 میلیون تومان .